THỎA THUẬN DỊCH VỤ

Các điều khoản và điều kiện sau đây sẽ cấu thành nên một thoả thuận giữa bạn và Ondy (“Thỏa thuận”) đối với việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Ondy (“Dịch vụ”). Bạn đồng ý đã đọc, hiểu và cam kết tuân thủ toàn bộ nguyên tắc được quy định trong Thỏa thuận này và quy định, quy chế liên kết, tích hợp (nếu có, sau đây gọi chung là “Quy chế liên kết”). Trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn giữa các điều khoản của Thỏa thuận này với Quy chế liên kết thì các các điều khoản của Thỏa thuận này có hiệu lực chi phối.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của Người sử dụng, hài hòa lợi ích của Các Bên và tuân thủ các quy định của pháp luật, Ondy có quyền điều chỉnh bất kỳ nội dung nào trong Thỏa thuận này tại bất kỳ thời điểm nào bằng việc đăng tải bản cập nhật và bản cập nhật sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi được đăng tải.

Trường hợp bạn không đồng ý chịu sự ràng buộc của bất kỳ điều khoản nào thuộc Thỏa thuận này hoặc Quy chế liên kết, vui lòng không sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng Dịch vụ.

A. ĐỊNH NGHĨA

Ondy; Chúng tôi : Ondy
Bạn; Người sử dụng : Đề cập đến bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào sử dụng Dịch vụ và chịu sự ràng buộc của Thỏa thuận này cũng nhữ Quy chế liên kết
Dịch vụ : Tất cả các dịch vụ được cung cấp bởi ứng dụng Ondy
Tài khoản : Là số điện thoại của Người sử dụng để đăng nhập và sử dụng Dịch vụ

B. ĐIỀU KHOẢN CỤ THỂ

1. Tài Khoản

Để sử dụng Dịch vụ, bạn cần phải đăng ký Tài khoản. Ondy không cho phép tài khoản có thể liên kết nhiều thiết bị trong cùng một thời điểm. Bạn cam kết rằng việc sử dụng Tài khoản phải tuân thủ các quy định của Ondy, đồng thời tất cả các thông tin định danh Tài khoản mà bạn cung cấp cho chúng tôi là chính xác, đầy đủ tại thời điểm được yêu cầu định danh. Ondy không chịu trách nhiệm trong trường hợp các thông tin bạn cung cấp sai gây ảnh hưởng hoặc hạn chế đến quyền lợi của bạn.

Bạn có quyền sử dụng Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, tuy nhiên việc sử dụng đó sẽ không bao gồm các hành vi sau đây nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Ondy.

2. Thông Tin Cá Nhân Của Bạn

(a) Khi sử dụng Dịch vụ, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền áp dụng những biện pháp kỹ thuật sau để truy cập vào dữ liệu trên thiết bị của bạn: (1) Ghi nhận vị trí địa lý của bạn, (2) Ghi dữ liệu của Nền tảng lên bộ nhớ thiết bị của bạn. Tất cả các truy cập này đều được chúng tôi thực hiện sau khi có sự đồng ý của bạn, vì vậy bạn cam kết và thừa nhận rằng, khi bạn đã cấp quyền cho chúng tôi, bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với Ondy về việc truy cập này.

(b) Ondy quan tâm đến quyền riêng tư của Người sử dụng, vì vậy chúng tôi chỉ thu thập và sử dụng các thông tin cá nhân của bạn như sau

(c) Thời gian và địa điểm lưu trữ thông tin cá nhân:

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ tại máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam cho tới khi bị hủy bỏ bởi chính bạn, ngoại trừ Thông tin tài khoản, thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP và nhật ký xử lý thông tin được đăng tải sẽ được lưu trữ trong thời hạn 02 năm theo quy định của pháp luật.

(d) Cập nhật, sửa đổi và hủy bỏ thông tin cá nhân:

Bằng cách đăng nhập vào Tài khoản của mình, bạn có thể truy cập tính năng sửa đổi thông tin cá nhân đã cung cấp bằng các thao tác giao diện người dùng của Nền tảng. Trường hợp bạn không đồng ý việc tiếp tục để Ondy thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn, ngoài việc bạn có thể chủ động vô hiệu hóa quyền truy cập trên Nền tảng, bạn còn có thể gửi yêu cầu đến Ondy nhằm xóa thông tin cá nhân đang được lưu trữ. Mọi thông tin liên quan đến yêu cầu này sẽ được gửi theo cơ chế quy định tại Điều 8 Thỏa thuận này.

Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi sẽ xác thực danh tính của bạn trong quá trình xử lý yêu cầu xóa thông tin cá nhân nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi Người sử dụng.

3. Cam Kết Bảo Mật Thông Tin

Ondy sử dụng các phương thức truyền tin an toàn https và mã hóa để truyền tải và lưu trữ các dữ liệu cá nhân và giao tiếp của bạn. Chúng tôi cam kết giữ bí mật tất cả thông tin mà bạn cung cấp cho Ondy hoặc chúng tôi thu thập từ bạn và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

4. Sở Hữu Trí Tuệ

Nền tảng được phát triển và sở hữu bởi Ondy, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Nền tảng (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa đựng trong Nền tảng; các sửa đổi, bổ sung, cập nhật của Nền tảng) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi Ondy và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của Ondy.

5. Lưu Ý Sử Dụng

Trong quá trình sử dụng Dịch vụ, bạn phải hết sức cẩn thận khi quyết định tiếp cận, gặp gỡ Người sử dụng khác mà mình không quen biết từ trước. Nếu bạn phát hiện Người lạ có dấu hiệu lừa đảo hoặc phạm tội, xin hãy báo cáo lại cho chúng tôi hoặc cơ quan Pháp Luật gần nhất.

6. Liên Hệ Và Báo Cáo Vi Phạm

Nếu bạn tin rằng bất kỳ Nội dung nào được phát hành công khai thông qua Nền tảng, vi phạm quyền của bạn, quyền của bất cứ bên thứ ba nào hoặc vi phạm quy định pháp luật, vui lòng thông báo cho chúng tôi. Một thông báo được xem là hợp lệ nếu có đầy đủ các thông tin sau:

Ondy sẽ xử lý từng thông báo vi phạm mà chúng tôi nhận được. Mọi Thông báo vi phạm hoặc trợ giúp phải được gửi tới địa chỉ:

7. Xử Lý Vi Phạm

Chúng tôi sẽ sử dụng song song hai hệ thống kiểm duyệt vi phạm và kiểm tra tính xác thực của nội dung bằng: đội ngũ kiểm duyệt viên. Trường hợp Người sử dụng vi phạm bất kỳ quy định nào trong Thỏa Thuận này, Ondy có quyền ngay lập tức khóa Tài khoản của Người sử dụng và/hoặc xóa bỏ toàn bộ các thông tin, nội dung vi phạm, đồng thời tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm, Người sử dụng sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền, Ondy và bên thứ ba về mọi thiệt hại gây ra bởi hoặc xuất phát từ hành vi vi phạm của bạn.

Trân trọng cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.